KezdőlapbelépésregisztrációFórumkosárfacebookyoutube

Nagy Iberital Challenge kávédaráló tuning - Iberital Challenge hangszigetelés 2. oldal

Tartalomjegyzékbitumenlemezes iberital halkításAz alaplap az Iberitálon az önhordó karosszériaként viselkedő vékony külső köpeny belső oldalához ponthegesztett tartóvasakon áll, mégpedig úgy, hogy a tartósíneken az alaplap elülső és hátsó pereme fekszik föl. Az alaplaphoz alulról csatlakozik a viszonylag súlyos elektromotor. Az alaplap középpontjától jócskán eltolva, három csavarral megfogatva lóg az alaplapról lefelé. Ez okozza a problémát. A motor tengelye az alaplap alatt elhelyezkedő fogaskerékházban adja át a hajtást a daráló tengelynek. Erre a zajos áttétre a motor túl magas fordulatszámának csökkentése érdekében van szükség. A tengely réz perselyen keresztül fut be az őrlőkamrába, ahol aztán az őrlőkúpot rácsavarozhatjuk. A tengely és a persely között a legprecízebb illeszkedést kell biztosítani, mivel részben a szoros illeszkedés teszi az őrleménykamrát alulról zárttá a finom őrleményszemcsékkel szemben. A visítás oka: a gyenge műanyag alaplap meghajlik a reá függesztett elektromotor súlya miatt, miáltal a belé épített réz persely némiképp elferdült pozícióban fogadja a rajta átmenő darálótengelyt. Emiatt a tengely és a persely egymáshoz feszül, a tengely forgása közben az egymáshoz feszülő fémek sivító hangját hallani.

Ez a helyzet nem csak a zavaró hang miatt, de a műszaki megfontolások miatt is aggályos, hiszen az egymáshoz sivítva feszülő fémek alkatrészkopást okoznak. A gyengébb anyagú réz persely kopására számíthatunk, ami szerencsére viszonylag olcsón és könnyen cserélhető. (Már, ha nem ragasztottuk azt be véglegesen az alaplapba.)

A hiba elhárításának lehetőségei a következők. Elsőként természetesen a tapasztaltak szerint érthetetlen módon zsírozás nélkül kibocsátott gépek tengelyeinek, perselyeinek zsírozását végezzük el. Ez szükséges, de tapasztalatom szerint még nem szünteti meg a visítást.

A következő lépés akár ki is hagyható, gépünk zajcsökkentése jórészt e nélkül is elvégezhető, de olyan konstrukciós hiba elhárítását javaslom, ami megoldásért kiált. Pótoljuk azt a hiányosságot, miszerint a gyengécske alaplap hosszabb oldalai nincsenek alátámasztva. Márpedig a motor húzóereje miatti deformáció nagyrészt éppen ebben az irányban hat, vagyis ha már a szükséges négy oldali alátámasztás helyett a tervezők költségcsökkentési célzattal csak kettő oldallal törődtek, akkor éppen nem a két rövidebb, hanem ezen hosszabb oldalakat kellett volna alátámasztaniuk. Az alaplapot kialakító fröccsöntő szaki láthatóan gondolt erre a problémára, a két hosszanti oldal mentén az alaplap alján két plusz bordát alakított ki erősítésül. A szándék dicsérendő, ám a megoldás a gyakorlatban elégtelennek bizonyult. A műanyag lap az én gépemnél szemmel is láthatóan meghajlott, a kontroll gépnél azonban nem, emez nem is visított annyira bántón, mint az enyém. Vagyis alaplapunk állapota szerint tekintsük fontosnak, avagy elhanyagolhatónak a most tárgyalt átalakítást.

Alaplap tartó fa polcok. A tartókat szilikon fedi.Vegyünk tehát két kis fa, bútorlap, vagy más eléggé merev, de könnyen alakítható darabot. Nagyságuk mintegy 8x2,5 centiméteres lesz, és legyenek minél vastagabbak, hogy erős tartást adjanak. Én másfél centi vastag MDF darabokkal dolgoztam. Az őrlő első és hátsó oldali tartósínjei közé, a hosszú oldalakra faragjunk be mindkét oldalra egy-egy fa polcot. A fa polcok külső íve a daráló köpenyhez fog illeszkedni. A polc belső oldala minél nagyobb felületen támassza alá az alaplapot, de azért hagyjanak helyet a motor behelyezéséhez, és a fogaskerékház íve számára, valamint a fogaskerékházból kinyúló fölerősítő fülnek is. A munkához lombfűrész vagy dekopír fűrész, ráspolyok, csiszolóvászon és satu szükséges. A pontos illeszkedést többször ellenőrizzük. Végül a polcokat ragasszuk be a készülékházba végleges helyükre úgy, hogy az alátámasztás mind a négy oldalon azonos szintben fusson körbe. A ragasztáshoz én FBS-t használtam.

A tartóelemekre körben szabjunk és ragasszunk vékony szilikon, vagy gumi rátétet, hogy a mozgó daráló alkatrészek testhangként ne tudják átadni rezgéseiket a könnyű, emiatt eléggé rezonáns köpenynek. Természetesen majdan az alaplap fölcsavarozásakor a csavarfejek alá is tegyünk a szilikon alátétből, hogy a testhangok terjedésének ezen útját is megnehezítsük.

A következő feladat a műanyag alaplap alján, a hosszabb oldalakon kialakított erősítő bordák eltávolítása. Ezek fölöslegesek lesznek, mivel az alaplap ezeken a szakaszokon a fa polcokkal sokkal masszívabb alátámasztást fog kapni, ellenben a kiugró bordák az új tartókra való ráhelyezésnél útban lennének. A kemény műanyag fa- és fémfűrésszel is jól fűrészelhető, azonban vigyázzunk, nehogy a fűrész az alaplapba, vagy az alaplap átmenő csavarokhoz kialakított megerősítő pogácsáiba is belekapjon. A bordák legnagyobb részét teljesen le lehet fűrészelni, és amit már nem, azok a részek is jócskán megkezdhetők. Itt harapófogóval tördeljük le a fűrész által meghagyott maradékokat, majd ráspollyal simítsuk el a felületet. A műanyag alaplap ezzel már eléggé jól alá lesz támasztva, de azért továbbra is –a fém öntvényhez képest- gyenge, nyeklő-nyakló műanyag marad.

Találós kérdés: Az alaplap négy sarka közül miért csak hátrom van csavarral rögzítve? Főként, hogy a negyedik csavar fogadó menetes furata a tartósínen már elkészült. Amíg a megfejtésen gondolkodunk, a negyedig sarokba is alakítsunk ki lyukat az alaplapba egy pótlólagos rögzítőcsavar számára. A lyuk kialakítása tüzes szöggel történjék, ne fúrva, mert a fúró megrepesztheti a műanyagot!

Iberital csendesítésKövetkező lépésként igyekezzünk megszüntetni a persely és a darálótengely egymáshoz viszonyított ferdeségét. Arra van módunk, hogy a tengelyt a perselyhez igazítsuk. Ennek menete a következő: A motor-alaplap-őrlőkések összeszerelése után a motort felfüggesztő három csavar közül párat valamennyire meglazítunk. Nem túl egzakt megfogalmazás: „párat valamennyire” de szabály nincs, próbálgatni kell. Az egységet behelyezzük a tartósínekre, elektromosan csatlakoztatjuk, és beindítjuk. Előzőleg a finomság állító csigát is feltétlenül szereljük fel, ez akadályozza meg, hogy a két kés elkapja egymást, és súlyosan összeszoruljanak. Figyeljük hogyan alakul a visítás, és a szerkezet futásának egyenetlensége, ami mechanikai eredetű halk ropogó hanggal jelentkezik. Szétszerelés, más csavarok meglazítása következzék. Néhány próba után hallhatóvá válik, milyen irányban érdemes tapogatózni. Felhívom a figyelmet, többször kell próbálkozni, vagyis ne sajnáljuk az időt a feladatra. Valószínűleg két, vagy mindhárom csavar eltérő mértékű meglazítására is szükség lesz. A visításmentes, legszebb hanggal együttfutó állapot véglegesítésére használjunk vékony csavaralátéteket, vagyis az alátéteket távtartóként használva véglegesen szorítsuk össze a három csavarral az alaplapot és a fogaskerékházat. Figyelem, ez egy kissé más alkatrész pozíciót fog eredményezni, mint az előző, laza csavarokkal lógó beállítás, emiatt az előbbi beállítós játékot alátétekkel összecsavarozott állapotra nézve is el kell végeznünk, de ez már kevesebb próbálkozást fog igényelni. A távtartók miatt ezután rés fog nyílni az alaplap és a fogaskerékház között, ami a por bejutásával fenyeget. Ezért a fogaskerékházat tömítésként tekerjük körbe szigetelőszalaggal úgy, hogy annak felső széle fusson föl az alaplapra.

Ezzel a tengely perselyben való feszülését, az egymásba maró fémek visítását megszüntettük, ami után gépünk mechanikája szebb futást produkál. Figyeljük meg a cikkhez készült videóban, hogy az eredeti gép motorját kikapcsolásnál azonnal lefékezik a súrlódások. Márpedig ami súrlódik, az zajong is. A módosított készülék kikapcsolás után hosszabban forogva áll le. A Rancillio Rocky mintájú őrlőm pedig mindenféle barkácsolás nélkül még sokkal hosszabban forogja ki magát, de az annyival drágább is. (És még mindig nem ipari minőség.)

Ezután készülékünk már nem visít, és az őrleménykamrában keletkező hangokat is csak szilikon alátéttel csillapítva adja át a burkolatnak. De azért marad még zaj bőséggel.

Szereljük le a műanyag alaplapról a mozdítható alkatrészeket. Könnyű műanyag darabot kapunk, ami szinte semmiféle ellenállást nem tanúsít a kávébabok forgácsolásakor keletkező hangos zajjal szembe. Alulról megfigyelve az alkatrészt láthatjuk, az őrlőkamra falai üregesek. Pazarló világunkban dicséretes anyagtakarékos megoldás ez, azonban még kevesebb ellenállás is egyben a zajjal szemben. A hanghullámoknak útját állni elsősorban nagy tömegekkel lehet, éppen ez hiányzik a könnyű fröccsöntött alkatrészből.

A cikk még nem ért véget...